Home Page

Staff 2023 - 24

Staff yr Ysgol / School Staff

2023-24

 

Mrs Carys Prytherch - Pennaeth / Headteacher.

Mr Alex Lewis - Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher.

Mrs Laura Casey - CADY / ALNCo.

 

Miss Natalie Owen - Gweinyddwr / Administrator.

Miss Kelly Page - Gweinyddwr / Administrator.

 

Miss Sara Edwards - Athro / Teacher - 6 Masarnen

Miss Sara Cotton - Athro/ Teacher - 6 Castanwydden

Mr Alun Evans - Athro / Teacher - 5 Sycamorwydden

 

Mrs Elin Jones - Athro/ Teacher -  4  Collen.

Mr Emyr John - Athro / Teacher 4 - Gwernen

Miss Emily Tisch - Athro/ Teacher - 3 Helygen.

 

Mrs Claire Tynan - Athro / Teacher - 2 Onnen

Mrs Meyer a Mrs Sam Brookfield - Athro/ Teacher - 1 & 2 Ywen

Mrs Fran Davies - Arweinydd y CS / Foundation Phase Leader. Athro/ Teacher -  Derwen.

 

Mrs Non Rivers - Athro / Teacher -  CPA

 

Miss Jessica Murphy - Uwch gynorthwy-ydd dysgu / HLTA - Y Cwtch

 

Mrs Sarah DuCroq-Slip - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mrs Leonie Scoble - Cynorthwy-ydd dysgu  / Teaching Assistant 

Mr Gareth Roberts - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mrs Katie Stephens - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Carly Bishop - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant  

Mrs Cerys Isaacs - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant

Mrs Bethan Fox- Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mrs Jess Jakab - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Hayley Rees - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Lauren Williams - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mrs Catrin Kemp - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Natasha Hill -  Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Angharad Thomas -  Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant