Home Page

CRhA / PTA

Codi Arian 2018-19 / Fundraising 2018-19

Mae CRhA o hyd yn edrych am aelodau newydd neu wirfoddolwyr i helpu mewn unrhyw ffordd. 
The PTA is always looking for new members or volunteers to help out in any way.

 

Natalie Hall

 

Trysorydd /

Treasurer

Marie Crawford

 

Cadeirydd /

Chairwoman

Charlotte O'Neill

 

Ysgrifenyddes /

Secretary

Mr Rees

 

Cynrychiolydd Ysgol /

School Representative

 

Digwyddiadau / Events 2018-19

 

23/10/18 - Disgo Arswydus/ Spooky Disco.

Codwyd £780! Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth. We raised £780! A big thank you to you all for your support.

 

06/12/18 - Ffair Nadolig / Christmas Fayre

Diolch unwaith eto am eich cefnogaeth eleni. A big thank you once again for your support this year. Codwyd / We raised £820!

 

18 + 19/02/19 - Nosweithiau Ffilm/ Film Nights

Bu nifer o ddisgyblion yr ysgol yn mwynhau gwylio Hotel Transylvania 3. A number of pupils enjoyed watching Hotel Transylvania 3.