Home Page

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Mae'r ysgol yn darparu brecwast iachus yn rhad ac am ddim rhwng 8:15am a 8:50am i ddisgyblion yr ysgol. Gellir dewis grawnfwyd neu dost gyda dewis o sudd ffrwythau, llaeth neu ddŵr.

I gofrestri'ch plentyn lawrlwythwch y ffurflen drwy glicio ar y cyswllt, neu cysylltwch â'r swyddfa ac fe ddanfonwn un atoch.

 

The school provides a free, healthy breakfast between 8:15am and 8:50am every morning. The pupils can choose cereal or toast and either fruit juice, milk or water.

To register your child, download the registration form by clicking on the link, or contact the office in order for us to send you a form.