Home Page

Gwisg Ysgol / School Uniform

Gwisg Ysgol / School Uniform

Gofynnwn yn garedig i bob rhiant ein cefnogi gyda'r polisi gwisg ysgol.

Mae'r wisg ysgol fel â ganlyn:

 • hwdi coch (gyda bathodyn yr ysgol yn opsiwn);
 • crys chwys goch (gyda bathodyn yr ysgol yn opsiwn);
 • crys polo gwyn neu goch (gyda bathodyn yr ysgol yn opsiwn);
 • trowsus, siorts neu sgert lwyd;
 • ffrog coch a gwyn;
 • teits neu hosanau gwyn neu ddu;
 • esgidiau du neu trainers du – DIM trainers lliwgar.

 

Addysg Gorfforol:-

 • crys t gwyn plaen;
 • siorts neu dracwisg du plaen;
 • esgidiau ymarfer.

 

Gellir prynu’r wisg swyddogol yn Designs & Signs (029 20666762) neu J.M.Textiles (029 20709688). Maent yn gwerthu bagiau ysgol ar gyfer llyfrau darllen a dillad Addysg Gorfforol yn ogystal.

Er mwyn diogelwch, ni chaniateir i ddisgyblion fynychu gweithgareddau ysgol (megis ymweliadau a gwibdeithiau) heb fod ganddynt wisg ysgol.

Ni chaniateir dillad anaddas ar gyfer yr ysgol megis sodlau uchel neu drowsus sy’n debygol o achosi’r perchennog i faglu. Gwaherddir dillad gyda negeseuon a logos ynghŷd â ffasiynau drudfawr megis dillad pel droed. Gofynnwn hefyd i chi gadw gwallt eich plentyn mewn lliw a steil naturiol h.y. dim llinellau ac ati yn ystod y tymor ysgol.

 

We kindly ask that all parents support us with our school uniform policy.

The uniform is as follows:-

 • red hoodie (with optional school logo);
 • red sweatshirt (with optional school logo);
 • red or white polo shirt (with optional school logo);
 • grey trousers, shorts or skirt;
 • red and white gingham dress;
 • black or white tights or socks;
 • black shoes or trainers – NO colourful trainers;

 

Physical Education:-

 • plain white t-shirt;
 • plain black shorts or joggers;
 • trainers.


School uniform can be purchased from Designs & Signs ( 029 20666762) or J.M.Textiles (029 20709688). School reading bags and gym bags can also be purchased there.

For safety reasons no child is permitted to take part in out of school activities such as educational visits and school trips without the school uniform.

Unsuitable clothes for school like high heels and trousers that could cause the child to trip or fall are not permitted nor are clothes with logos, messages or expensive fashion items such as football clothes. We also ask that you keep your child’s hair in a natural colour and style during term time i.e. no tram lines etc.