Home Page

Y Llywodraethwyr / Governors

Adroddiad y Corff Llywodraethol i rieni 2021-22 / Governors Annual report to Parents 2021-22

Adroddiad y Corff Llywodraethol i rieni 2020-21 / Governor's Annual Report to parents 2020-21

Adroddiad y Corff Llywodraethol i'r rhieni 2019 - 20 / Governing Body Annual Report to Parents 2019-20

Croeso i adran y llywodraethwyr! Welcome to the Governors' section!

Ffurflen enwebu rhiant-lywodraethwr / Parent Governor nomination form