Home Page

Presenoldeb / Attendance

Mae cysylltiad clir iawn rhwng presenoldeb da a sut y bydd eich plentyn yn cyflawni yn yr ysgol.

 

Gwnewch pob ymdrech i ddanfon eich plentyn i'r ysgol , os oes unrhyw broblem cysylltwch â'r ysgol er mwyn i ni geisio helpu. 

 

There is a very clear link between very good attendance and how well your child will achieve in school.

Please make every effort to ensure your child attends school. 

 

If you have any difficulties regarding getting your child to school on time please feel free to discuss with the school.