Home Page

Nadolig 2023

1. Stori'r Nadolig (Crocodile Rock)

Heb llais

 

Gannwyd Iesu mewn isel grud
baban bach yn waredwr Byd
Canwn glod i frenin Nef
dyma stori’r Nadolig, ei stori Ef


Dyma stori’r ‘dolig cyntaf un
stori geni Iesu, mab y dyn
stori hanes Brenin mawr pob oes
daeth i farw drosom ni oll ar y groes

 

Wel dyma babi, gaeth ei eni

Mewn preseb ym Methlehem

Gyda’i fam yr annwyl fair, a’i dad Joseff y saer

bugeiliaid daeth i addoli

‘da doethion ddaw o’r dwyrain pell

 A clywch cor o angylion yn caanu


Laa, la-la-la-la-laa
La-la-la-la-laa
La-la-la-la-laa

 

 

Gannwyd Iesu mewn isel grud
baban bach yn waredwr Byd
Canwn glod i frenin Nef
dyma stori’r Nadolig, ei stori Ef


Dyma stori’r ‘dolig cyntaf un
stori geni Iesu, mab y dyn
stori hanes Brenin mawr pob oes
daeth i farw drosom ni oll ar y groes

 

Wel dyma babi, gaeth ei eni

Mewn preseb ym Methlehem

Gyda’i fam yr annwyl fair, a’i dad Joseff y saer

bugeiliaid daeth i addoli

‘da doethion ddaw o’r dwyrain pell

 A clywch cor o angylion yn caanu


Laa, la-la-la-la-laa
La-la-la-la-laa
La-la-la-la-laa

 

Gannwyd Iesu mewn isel grud
baban bach yn waredwr Byd
Canwn glod i frenin Nef
dyma stori’r Nadolig, ei stori Ef


Dyma stori’r ‘dolig cyntaf un
stori geni Iesu, mab y dyn
stori hanes Brenin mawr pob oes
daeth i farw drosom ni oll ar y groes

 

Wel dyma babi, gaeth ei eni

Mewn preseb ym Methlehem

Gyda’i fam yr annwyl fair, a’i dad Joseff y saer

bugeiliaid daeth i addoli

‘da doethion ddaw o’r dwyrain pell

 A clywch cor o angylion yn caanu


Laa, la-la-la-la-laa
La-la-la-la-laa
La-la-la-la-laa x3

 

2. Dwi'n dy garu di (Don't go breaking my heart)

Heb llais

Ti yw’r ferch I mi 
A ti yw’r bachgen I mi 
Dwi mor hapus, dwi’n dy garu 
a dwi’n dy garu di 
Ti yw’r ferch I mi 
A ti yw’r bachgen I mi 
Dwi mor hapus, dwi’n dy garu 
a dwi’n dy garu di 
 
Ooh, stori cariad 
Am Joseff y saer 
a’r annwyl fair 
Ooh, stori cariad (stori cariad) 
un mab ac un merch 
a’u bywyd llawn serch 
Woh,eu bywyd llawn serch 
 
Dwi’n dy garu di 
A dwi’n dy garu di 
Dwi’n dy garu di 
 
Ti yw’r ferch I mi 
A ti yw’r bachgen I mi 
Yr unig peth sydd ar goll yw babi 
Wel, mae hynny yn wir 
Dwi’n gweddio I dduw  
iddo ein fendithio ni 
O, byddai’n braf I glywed swn plentyn bach 
I fod yn deulu o dri 
 
Ooh, stori cariad 
Am Joseff y saer 
a’r annwyl fair 
Ooh, stori cariad (stori cariad) 
un mab ac un merch 
a’u bywyd llawn serch 
Woh,eu bywyd llawn serch 
 
Dwi’n dy garu di 
A dwi’n dy garu di 
Dwi’n dy garu di 

3. Mae'n amhosib! (Are you ready for love?)

Heb llais

 

Mae Duw wedi, dy glywed di 
yn gweddio am fabi 
Ac felly fu, babi gei di 
 
Dyma ei air, annwyl Fair 
Ei fab E fydd y babi 
Mab Duw ei hun, fe rown i ti 
 
Mae fendith arnat ti, ac fe weli di 
fe ddaw pawb I'w addoli 
Iesu fydd ei enw ef, bydd yn bwysig iawnI 
Bydd yn fab I'r Goruchaf, mab I’r goruchaf 
 
Mae’n amhosib, sut y gall hyn fod? 
Mae hi’n cael babi 
Mae’n amhosib, sut y gall hyn fod? 
Mae hi’n cael babi 
Mae’n amhosib, sut y gall hyn fod? 
 
Mae Duw wedi, fy nghlywed i 
yn gweddio am fabi 
Ac felly fu, babi gaf i 
 
Ond fydd ei dad, y nefol Dad 
nid ti Joseff fy nghariad 
A fyddwn ni’n deulu o dri? 
 
Mae fendith arnom ni, ac fe weli di 
fe ddaw pawb I'w addoli 
Iesu fydd ei enw ef, bydd yn bwysig iawnI 
Bydd yn fab I'r Goruchaf, mab I’r goruchaf! 
 
Mae’n amhosib, sut y gall hyn fod? 
Mae hi’n cael babi 
Mae’n amhosib, sut y gall hyn fod? 
Mae hi’n cael x 5 
 

4. Babi Arbennig (Rocket Man)

Heb llais

 

Dweud hwyl fawr i Nasareth 

Pacio’r asyn, ffwrdd a ni 

O mae’n ffordd hiiir i Fethlehem 

Siwrne hir dan olau’r ser 

Cyfri’r oriau, yr oriau maith 

O mae’n ffordd hiiir i Fethlehem 

 

Bydd Duw’n ei diogelu ar y daith 

A’r ddwy ohono nhw yn gwneud ei waith 

Mae’r babi yma yn arbennig 

Arbennig iawn 

Mab i Dduw ei hun 

Iesu Grist 

Babi Mair fydd yn Frenin Nef 
 
Bydd Duw’n ei diogelu ar y daith 

A’r ddwy ohono nhw yn gwneud ei waith 

Mae’r babi yma yn arbennig 

Arbennig iawn 

Mab i Dduw ei hun 

Iesu Grist 

Babi Mair fydd yn Frenin Nef  

 

Dweud hwyl fawr i Nasareth 

Pacio’r asyn, ffwrdd a ni 

O mae’n ffordd hiiir i Fethlehem 

Siwrne hir dan olau’r ser 

Cyfri’r oriau, yr oriau maith 

O mae’n ffordd hiiir i Fethlehem 

 

Bydd Duw’n ei diogelu ar y daith 

A’r ddwy ohono nhw yn gwneud ei waith 

Mae’r babi yma yn arbennig 

Arbennig iawn 

Mab i Dduw ei hun 

Iesu Grist 

Babi Mair fydd yn Frenin Nef 

 

Bydd Duw’n ei diogelu ar y daith 

A’r ddwy ohono nhw yn gwneud ei waith 

Mae’r babi yma yn arbennig 

Arbennig iawn 

Mab i Dduw ei hun 

Iesu Grist 

Babi Mair fydd yn Frenin Nef 
 

5. Dim lle'n y llety (I guess that's why they call it the Blues)

Heb llais

 

Ar ol daith mor hir 

Mae Mair di blino’n lan 

Mae’r ddinas yn llawn, does na ru’n lle 

Iddi gael orwedd i lawr 

 
Mae pob llety’n llawn 

I ble wnawn nhw droi? 

Mair ‘di blino’n lan, er chwilio a chwilio 

does na’r un lle i roi ei phen i lawr.

 
Does dim lle’n y llety i chi! 

Mae hi’n cael babi oes lle yn y ty? 

Dim lle’n y llety, Dim lle’n y llety 

Dim lle’n y llety, O na be wnawn ni? 

Mae na le yn y stabal gen i 

 

Ar ol daith mor hir 

Mae Mair di blino’n lan 

Mae’r ddinas yn llawn, does na ru’n lle 

Iddi gael orwedd i lawr 

 

Mae pob llety’n llawn 

I ble wnawn nhw droi? 

Mair ‘di blino’n lan, er chwilio a chwilio 

does na’r un lle i roi ei phen i lawr 

 
Does dim lle’n y llety i chi 

Mae hi’n cael babi oes lle yn y ty? 

Dim lle’n y llety, Dim lle’n y llety 

Dim lle’n y llety, O na be wnawn ni? 

Mae na le yn y stabal gen i 

 

Solo 

 

Mae pob llety’n llawn 

I ble wnawn nhw droi? 

Mair ‘di blino’n lan, er chwilio a chwilio 

does na’r un lle i roi ei phen i lawr 

 
Does dim lle’n y llety i chi 

Mae hi’n cael babi oes lle yn y ty? 

Dim lle’n y llety, Dim lle’n y llety 

Dim lle’n y llety, O na be wnawn ni? 

Mae na le yn y stabal gen i 

 

6. Dewch i'w foli (Your song)

Heb llais

 

Gannwyd babi mewn stabal, a’i roi ar wely o wair 

Ei Dad ef oedd Joseff, a’i fam’r annwyl Fair 

Dyma’r baban Iesu, Dyma brenin Nef 

Dyma ein gwaredwr – dewch i’w foli Ef 

 
Gannwyd baban perffaith, mewn isel grud, 

Dyma gair Duw a ddaeth i holl bobl y Byd 

Dyma’r baban Iesu, Dyma brenin Nef 

Dyma ein gwaredwr – dewch i’w foli Ef 

 

Dyma faban bydd yn Frenin pob oes 

Dyma faban ddaeth yn waredwr ar y groes 

Dewch i’w foli, dewch i’w foli, dewch i’w foli Ef 

Y babi’n y preseb, yw Brenin Y Nef 

Dewch i’w foli, dewch i’w foli, dewch i’w foli Ef 

Y babi’n y preseb, yw Brenin Y Nef 

7. Baban Iesu! Ie! Ie! Ie! (I'm still standing)

Heb llais

 

Dyma stori’r ‘dolig cyntaf un 

Stori geni’r baban geni mab y dyn 

Daw ymwelwyr o draw i weld Brenin nef 

Bugeiliad ac angylion lu a ddaeth ato ef 

 

Dilyn seren ddisglair at ei grud 

Daw brenhinoedd ato ag anrhegion drud 

Y babi arbennig, yn anrheg o’r Nen 

Yn seren ein stori ni, stori ddaw byth i ben 

 

Cofiwn fod rhan o’r dathlu yw i gofio ef, 

Y babi ddaeth gan Dduw yn anrheg ni o’r  Nef 

Ac wrth ganu, fe ddathlwn ni 

Stori geni babi daeth i farw drosom ni 

Baban Iesu. Ie! Ie! Ie! 

Baban Iesu. Ie! Ie! Ie! 

 

Mae’n Nadolig, amser prysur iawn 

Amser codi coeden a’i addurno’n llawn 

Mae ‘na gyffro mawr, mae Santa ar y ffordd 

Amser i ni ddod ynghyd i gael dathlu nawr 

 

Cofiwn fod rhan o’r dathlu yw i gofio ef, 

Y babi ddaeth gan Dduw yn anrheg ni o’r  Nef 

Ac wrth ganu, fe ddathlwn ni 

Stori geni babi daeth i farw drosom ni 

Baban Iesu. Ie! Ie! Ie! 

Baban Iesu. Ie! Ie! Ie! 

 

Guitar 

 
Cofiwn fod rhan o’r dathlu yw i gofio ef, 

Y babi ddaeth gan Dduw yn anrheg ni o’r  Nef 

Ac wrth ganu, fe ddathlwn ni 

Stori geni babi daeth i farw drosom ni 

Baban Iesu. Ie! Ie! Ie! 

Baban Iesu. Ie! Ie! Ie! 

 

Nadolig llawen. Ie! Ie! Ie! 

Nadolig llawen. Ie! Ie! Ie! 

 

Nadolig llawen. Ie! Ie! Ie! 

Nadolig llawen! 

 

Cefndir