Home Page

Gweithio o adref / Working from home (COVID-19)

Dyma'r tasgau gweithio o adref am yr wythnos 18.05, gan gynnwys wythnos 01.06 i Flwyddyn 5 a 6. Cofiwch weithio yn eich llyfrau cyswllt neu uwch-lwythwch gwaith i'ch 'Google Classroom' a thrydari ar @CoedYGof. Pob lwc a chymer ofal.

 

Here are the working from home tasks for the week 18.05, including w/b 01.06 for Year 5 and 6.  Remember to work in your home link books or upload your work to your 'Google Classroom' and Tweet your work to @CoedYGof. Good luck and take care

 

Teulu Coed y Gof

Dolenni Defnyddiol / Useful Links

 

Hwb

https://hwb.gov.wales/

 

Google Classroom

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=classroom&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F%3Femr%3D0&followup=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F%3Femr%3D0&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin

 

Ditectif Geiriau (Darllen Cymraeg / Welsh Reading)

http://www.adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

 

Sumdog (Gemau Mathemateg / Mathematics Games)

https://pages.sumdog.com/

 

Nessy (Sillafu Saesneg / English Spelling)

https://www.nessy.com/

 

Topmarks (Mathemateg / Mathematics)

https://www.topmarks.co.uk/Search.aspx?Subject=16&AgeGroup=2

https://www.topmarks.co.uk/Search.aspx?Subject=16&AgeGroup=3

 

Topmarks (Saesneg CA2 / KS2 English)

https://www.topmarks.co.uk/Search.aspx?Subject=9&AgeGroup=3

 

Gweithgareddau yr Urdd / Urdd Activities

https://www.urdd.cymru/cy/ieuenctid/criw/criw-cynradd/

 

Oxford Owl (Darllen Saesneg Am ddim/ English Reading Free)

https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/find-a-book/library-page/?view=image&query=&type=book&age_group=Age+4-5&level=&level_select=&book_type=&series=

 

Maths Factor (Am ddim / Free)

https://www.themathsfactor.com/

 

Pecyn Waith Gleision Caerdydd / Cardiff Blues Activity Pack

https://www.cardiffblues.com/news/download-the-fun-filled-cardiff-blues-activity-pack

 

Cyw

https://cyw.cymru/en/

 

S4C Clic (Catchup)

https://www.s4c.cymru/clic/

 

Straeon Tic Toc Stories (Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase)

https://www.bbc.co.uk/sounds/series/b054b8f3?page=1