Home Page

Amserlen yr ysgol / School timetable

Dyma sut mae eich plentyn yn treulio'r diwrnod yn yr ysgol / 

Here is how your child's day is timetabled in school

 

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

 

08.55 - 09.10      Cofrestr / Register

09.10 - 10.00      Sesiwn 1 / Session 1

10.00 - 10.15      Amser Chwarae / Play time

10.15 - 11.30       Sesiwn 2 / Session 2

11.30 - 12.30      Amser Cinio / Lunch time

12.30 - 1.45        Sesiwn 3 / Session 3

1.45 - 2.05         Amser Chwarae / Play time

2.05 - 3.10         Sesiwn 4 / Session 4

3.10                    Diwedd y dydd / End of the day

 

 

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

 

08.55 - 09.10      Cofrestr / Register

09.10 - 10.40      Sesiwn 1 / Session 1

10.40 - 11.00       Amser Chwarae / Play time

11.00 - 12.30       Sesiwn 2 / Session 2

12.30 - 1.35        Amser Cinio / Lunch time

1.35 - 3.10        Sesiwn 3 / Session 3

3.10                    Diwedd y dydd / End of the day