Home Page

Clwb Cymorth Cyntaf

Mae Clwb Cymorth cyntaf i blant i flynyddoedd 4, 5 a 6. Bydd y plant yn astudio ar gyfer derbyn tystysgrif o Ambiwlans Sant Ioan, sef y Gwobr Achubwyr Bywyd Ifanc. Rhai o'r meysydd astudio yw:

 • beth i wneud mewn argyfwng;
 • y safle adfer;
 • gwaedu;
 • CPR;
 • tagu;
 • gwenwyno;
 • llosgi.
 • asthma;
 • straen;
 • torri asgwrn.

 

Mae hyn yn cael ei wneud mewn ffordd hwylus gyda Mr Hopkins a Mrs Scoble.

Mae modd gwirfoddoli gyda Sant Ioan ac mae clwb lleol i blant, Clwb Badgers, yn cwrdd ar ddydd Mawrth yn Ffordd Norbury, Y Tyllgoed.

I ddarganfod mwy cysylltwch gyda

http://youth.stjohnwales.org.uk/

 

A First Aid Club for children in years 4 to 6 is held at the school. The children study for the Young Lifesavers award with St John Ambulance. Some of the areas of study are:

 • what to do in an emergency;
 • recovery position;
 • bleeding;
 • CPR;
 • choking;
 • poisoning;
 • burns;
 • asthma;
 • strains and sprains;
 • broken bones.

 

The club is run by Mr Hopkins and Mrs Scoble. A Badgers Club is held in Fairwater on Tuesdays.  To find out more contacthttp://youth.stjohnwales.org.uk/