Home Page

Ysgol ar gau ar gyfer hyfforddi athrawon.....3/1/17.....24/4/17.....21/7/17.....These are the dates that the school will close for staff training

Newyddion Diweddaraf/Latest News

Read more

Calendr/Calendar

Read more

Rydym wedi cael 2 9 0 9 6 ymwelwyr