Home Page

Eco-Sgolion / Eco Schools

Y Cyngor Eco / Eco Council
Rydym ni yng Nghoed y Gof am ofalu am ein byd a’r amgylchedd.  Gall bob un ohonom wneud newid mawr trwy wneud rhai newidiadau bach, megis:

 • diffodd goleuadau;
 • diffodd tapiau dŵr;
 • diffodd cyfrifiaduron;
 • cau drysau mewn tywydd oer;
 • casglu sbwriel;
 • arbed, ail-ddefnyddio ac ail-gylchu deunyddiau (e.e. papur, plastig, dillad, cetris);
 • tyfu llysiau a ffrwythau.

Gwnawn hyn oll i sicrhau dyfodol gwell i ni, ein byd a phlant y dyfodol.

 

We in Coed y Gof care for our world and the environment.  Each one of us can make a big difference by making some small changes, for instance:

 • switching off lights;
 • turning off taps:
 • switching off computers;
 • closing doors in cold weather;
 • litter-picking;
 • reduce, re-use and recycle materials (e.g. paper, plastic, clothes, cartridges);
 • grow fruits and vegetables.

We do all this to secure a better future for us, our world and the children of the future.

Aelodau / Members 2017-18

Dosbarth 1W - Aylah Ford + Kynon West

Dosbarth 1M - Anwen O'Neil + Frankie Bush

Dosbarth 2D - Jorja-Mae Tidball + Cayden Pring

Dosbarth 2G - Ella Palmer + Kobi Jenkins

Dosbarth 3E - Olivia Sperandeo + Elijah Staples Vvind

Dosbarth 3D - Alexia Edwards + Josh Coles

Dosbarth 4M - Lexi Wheeler + Ki Crawley

Dosbarth 4C - Amelie Fisher + Mali Watson

Dosbarth 5N - Carys Crawley + Leo Richards

Dosbarth 5/6H - Leah Coombs + Preston Elvin

Dosbarth 6J - Nevaeh Carey

Newyddion / News

 

11/09/17

Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi ein bod wedi ethol ein Cyngor Eco ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod!

We are happy to announce that we have elected our Eco Council for the academic year ahead!