Home Page

Siarter Iaith/ Welsh Language Charter

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yn Ysgol Gymraeg Coed-y-Gof mae llawer o waith gwerth chweil wedi digwydd yn ein hysgol.

 

Nod y Siarter Iaith yw dylanwadu’n bositif ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg. Mewn gair, cael y plant i siarad Cymraeg yn naturiol ymysg ei gilydd.

 

Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol - y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

 

Since the launch of the Welsh Language Charter in Ysgol Gymraeg Coed-y-Gof, many activities have taken place in our school.

 

The aim of the Siarter Iaith (Language Charter) is to be a positive influence on children's social use of Welsh. In short, to get the children to speak Welsh naturally amongst themselves.

 

The Siarter Iaith requires the involvement of all members of the school community - the school council, pupils, workforce, parents, governors and the wider community to ensure full ownership of it.

Aelodau’r Dreigiau / Members 2017-18

Apiau Cymraeg / Welsh Language Apps

Apiau Cymraeg / Welsh Language Apps 1

Siaradwyr Cymraeg yr Wythnos / Welsh Speakers of the Week

Siaradwyr Cymraeg yr Wythnos / Welsh Speakers of the Week 1
Siaradwyr Cymraeg yr Wythnos / Welsh Speakers of the Week 2
Siaradwyr Cymraeg yr Wythnos / Welsh Speakers of the Week 3
Siaradwyr Cymraeg yr Wythnos / Welsh Speakers of the Week 4
Siaradwyr Cymraeg yr Wythnos / Welsh Speakers of the Week 5

Digwyddiadau / Events

Digwyddiadau / Events 1
Digwyddiadau / Events 2
Digwyddiadau / Events 3
Digwyddiadau / Events 4
Digwyddiadau / Events 5
Digwyddiadau / Events 6
Digwyddiadau / Events 7