Home Page

CRhA / PTA

Mae CRhA o hyd yn edrych am aelodau newydd neu wirfoddolwyr i helpu mewn unrhyw ffordd. 
The PTA is always looking for new members or volunteers to help out in any way.

 

Kerry Matthewman

 

Trysorydd /

Treasurer

kerry-30@hotmail.co.uk

 

Amanda Pym

 

Cadeirydd /

Chairwoman

ajpym@outlook.com

 

Charlotte O'Neill

 

Ysgrifenyddes /

Secretary

 

Mr Rees

 

Cynrychiolydd Ysgol /

School Representative

drees@ysgolcoedygof.cardiff.sch.uk

 

Miss Roberts

 

Cynrychiolydd Ysgol /

School Representative

hroberts@ysgolcoedygof.cardiff.sch.uk