Home Page

Ysgol ar gau / School closed tan 29.01.21

Bydd yr ysgol ar gau i ranfwyaf o ddisgyblion tan 29.01.21. Byddwn yn darparu Hwb Gofal Plant i blant Gweithwyr Allweddol a disgyblion bregus. Bydd dysgu ar-lein yn parhau. Byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau gyda chi.

 

School will be closed to the majority of pupils until 29.01.21. We will be providing a Childcare Hub for the children of Key Workers and vulnerable pupils. Online learning will continue. We will share any new developments with you.