Home Page

Yn dilyn dilysiad diweddar, rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod yr ysgol wedi ennill y wobr arian am ein gwaith Siarter Iaith! Following recent validation, we are delighted to announce that the school has won the Silver Award for our Language Charter work!