Home Page

Tymor newydd / New Term

Edrychwn ymlaen at groesawu disgyblion Bl 1 - 6 yn ôl i'r ysgol ddydd Gwener, Medi 4ydd. Byddwn yn gweithredu amseroedd cychwyn / gorffen gwahanol wrth ddilyn canllawiau COVID, a bydd y rhain yn cael eu hanfon atoch trwy e-bost erbyn diwedd yr wythnos. Bydd plant dosbarth derbyn (newydd) yn dilyn amserlen ar wahân. Cysylltwch â'r ysgol os oes gennych unrhyw ymholiadau.

 

We look forward to welcoming Yr 1 - 6 pupils back to school on Friday, September 4th.  We will be operating  staggered start/finish times to comply with COVID  guidance, and these will be emailed to you by the end of the week. Reception class (new) children will follow  a separate timetable.  

Please contact the school if you have any queries.