Home Page

Streic wedi ei ganslo / Strike Cancelled

Mae Undebau UNISON, UNITE a’r GMB wedi penderfynnu peidio â mynd ar streic ar ddydd Mawrth yr 14eg o Hydref.

 

O ganlyniad bydd yr ysgol ar agor i bawb.

 

 

The UNISON, UNITE and GMB unions are no longer taking strike action on Tuesday the 14th of October.

 

Consequently, the school will be open to all pupils.