Home Page

Streic Athrawon - Strike Action

Efallai eich bod yn ymwybodol yn barod fod yr undeb NUT yn mynd i streicio ar Mawrth y 26ain 2014 am 1 diwrnod. Mae hyn yn effeithio ein hysgol ni. Oherwydd y streic ni fydd ysgol ar gyfer dosbarthiadau Miss Williams (DW), Mrs Davies (1FD) na Mr Rees (3R). Ni fydd modd i blant y dosbarthiadau yma ddod i’r ysgol ar y diwrnod hynny.

Diolch.

 

You may be aware that the NUT teaching union will be on strike on March 26th 2014 for 1 day. This affects our school. Because of the strike there will be no school for DW (Miss Williams), 1FD (Mrs Davies) or 3R (Mr Rees). Pupils from these classes will not be able to come to school on that day.

Thank you.