Home Page

Siaradwyr Cymraeg Gwych - Excellent Welsh Speakers!

Llongyfarchiadau i'r ddau ddisgybl a enillodd tystysgrif Siaradwr Cymraeg Gwych yr ysgol. Da iawn chi.


Congratulations to the two pupils who won the Excellent Welsh Speaker award. Well done both of you.