Home Page

Sesiynau Chwarae Pasg

Sesiynau Chwarae Agored Bwrlwm Pasg 2015   | Ysgol Coed y Gof

 

Dydd Llun, Mawrth 30 – Dydd Gwener, Ebrill 10  (Dim sesiynau Dydd Gwener y Groglith na Dydd Llun y Pasg)

10.30am – 12.25pm

 

Chwaraeon | Crefftau’r Pasg | Gemau  | Castell Gwynt  | Reptiliaid  | Helfa Wyau Pasg a llawer mwy….

 

TRIPS i’r Sinema (02.04.15) a Fferm Cantref (09.04.15) £4 y plentyn. Rhaid archebu gyda’r staff ar y safle. Nifer cyfynygedig o lefydd ar gael.

Ni fydd sesiynau arferol yn yr ysgolion ar y Dydd Iau oherwydd y trips.

 

Mae Bwrlwm yn gweithredu polisi chwarae agored.

 

http://bit.ly/bwrlwmpasg15