Home Page

Problem ffonau / Phone line probem

Bore da! Yn anffodus nid yw ein llinellau ffôn yn gweithio ar hyn o bryd. Os oes angen cysylltu â'r ysgol ffoniwch ein ffôn symudol ar 07985 312153, neu e-bostiwch ysgolcoedygof@caerdydd.gov.uk. 

 

Good morning!  Unfortunately our phone lines are not working at the moment.  If you need to contact the school please phone our mobile  on 07985 312153, or email ysgolcoedygof@cardiff.gov.uk.