Home Page

Newidiadau diwedd tymor / End of term changes

Bydd yr ysgol yn cau i ddisgyblion dydd Mawrth, Rhagfyr 15fed.  O ddydd Mercher 16 - ddydd Gwener y 18fed o Ragfyr byddwn yn darparu dysgu  ar-lein. 

The school will close to pupils on Tuesday 15th December. From Wednesday 16th - Friday 18th December we will provide on line learning.