Home Page

Llongyfarchiadau i'r Band! - Congratulations to the Band!

Llongyfarchiadau mawr i fand yr ysgol "Plant y Robot" am ddod yn ail yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Bala. Da iawn chi.

 

Massive Congratulations to the school's band "Children ofthe Robot" for coming second in the Urdd National Eistedddfod in Bala.