Home Page

GWYBODAETH BWYSIG YNGHYLCH STREICIAU ATHRAWON / IMPORTANT INFORMATION REGARDING TEACHER STRIKES

Bore da - yn dilyn datblygiadau rhwng yr Undebau a'r Llywodraeth, mae'r streiciau athrawon a gynlluniwyd ar gyfer dydd Mercher a dydd Iau’r 15fed a'r 16eg o Fawrth wedi ei ganslo. Bydd pob dosbarth yn yr ysgol ar agor fel arfer.

 

Good morning - following developments between the Unions and the Government, the teachers' strikes planned for Wednesday and Thursday the 15th and 16th of March have been cancelled. All classes in the school will be open as usual.

 

13.03.23