Home Page

Gweithgareddau Gwyliau Pasg - Easter Holiday Activities

Mae llawer o weithgareddau amrywiol wedi eu trefnu ar gyfer plant o bob oed yn ystod gwyliau Pasg eleni!

Tenis • Crochenwaith • Diwrnod Chwaraeon • Crefftau’r Pasg • Dringo • Perfformio • Coginio • Dawns • Athletau • Recordio Cân • Rafftio Dŵr Gwyn • Celf a Chrefft • Sgiliau Syrcas • Rygbi • Animeiddio

 

Am fwy o wybodaeth am y gweithgareddau unigol, ac i gofrestru: http://bit.ly/GweithgareddauGwyliau

neu cysylltwch â Ffion: ffionrhisiart@mentercaerdydd.org  |  029 20689888

 

There are lots of different activities organised for children of all ages during the Easter holidays!

Tennis • Pottery • A Day of Sports • Easter Crafts • Climbing • Performing • Cooking • Dance • Athletics • Recording a Song • White Water Rafting • Arts and Crafts • Circus Skills • Rugby • Animation

 

For more information about the individual activities, and to register: http://bit.ly/HolidaysActivities

or contact Ffion: ffionrhisiart@mentercaerdydd.org  |  029 20689888