Home Page

GOHIRIO MABOLGAMPAU - SPORTS DAY POSTPONED

Yn anffodus, oherwydd y tywydd gwael heddiw a rhagolygon yfory rydym am ohirio y mabolgampau tan wythnos nesaf - Dydd Mawrth Mehefin 13.

 

Unfortunately, due to today's weather and tomorrow's forecast, we are postponing the Sports Day until next week - Tuesday June 13.