Home Page

Ennillwyr Tystysgrif - Certificate Winners

Llongyfarchiadau i'r plant gafodd dystysgrif yn y gwasanaeth y bore 'ma.

 

Congratulations to all pupils that received a certificate in assembly this morning.