Home Page

Enillwyr Tystysgrifau

Llongyfarchiadau i bawb gafodd tystysgrifau wythnos yma yn y gwasanaeth heddiw. Da iawn i'r tim gwyddbwyll a'r tim siarad yn gyhoeddus

Congratulations to everyone who received a certificate in assembly today. Well done to the chess team and the public speaking team.