Home Page

Dyddiadau cychwyn ysgol Medi 2019 / September School start dates

Dydd Llun / Monday 02.09.19

HMS/INSET Ysgol ar gau i ddsgyblion / School closed for pupils

Dydd Mawrth / Tuesday 03.09.1

HMS/INSET Ysgol ar gau i ddsgyblion / School closed for pupils

Dydd Mercher / Wednesday 04.09.19

Ysgol ar agor i ddisgyblion / School opens for pupils