Home Page

Dydd Mercher 21/9. Wednesday 21/9

Cofiwch dydd Mercher 21/09/16 am 1:45yh cyfle i weld Amser Cylch yn dosbarth eich plentyn (rhieni bl1-6), 2:15yh cwrdd a WRAP yn y neuadd (rhieni DD-Bl6), 3:30yh noson cwrdd ag athro newydd (rhieni bl1-6). Bydd creche i blant ysgol os ydych yn mynychu y cyfarfod. Diolch

 

Remember Wednesday 21/09/16 a 1:45pm a chance o see Circle Time in your child's class (Y1-6 parents) 2:15pm meet the WRAP team in the hall (All parents) 3:30pm Meet the Teacher (Y1-6 parents) There will be a creche for school children if you are attending the meeting. Thank you