Home Page

Diwrnod Cariad@yrUrdd / Cariad@yrUrdd Day

Diwrnod Cariad@yrUrdd-Dydd Gwener Ionawr 27. Pawb i wisgo coch, gwyn a gwyrdd. Peidiwch prynu dim byd newydd!! Cyfraniad o £1 tuag at Eisteddfod yr Urdd 2019. Diolch!

 

Cariad@yrUrdd Day-Friday 27th January. All to wear red, white and green. Don’t buy anything new!! Donation of £1 towards Eisteddfod yr Urdd 2019.  Diolch!

 

http://www.coedygof.co.uk/diary/grid/2017/01/