Home Page

Disgo Ysgol - School Disco

Disgo Ysgol Nadoligaidd nos Fercher Rhagfyr 17 o 5.30 - 7.30.

Bydd gwobrau i'r dawnswyr gorau!

Bydd losin, cŵn poeth a roliau twrci hyfryd!

Cynhelir raffl ar y noson (gwerthfawrogwn unrhyw rhoddion i'r raffl).

 

School Disco - Wednesday December 17 from 5.30 - 7.30.

Prizes for the best dancers!

Sweets, hot dogs, candy floss and our famous turkey & stuffing rolls!

Raffle on the night (any donations would be greatly appreciated).