Home Page

Cymorth Cyntaf / First aid

Llongyfarchiadau i'r plant sydd wedi derbyn tystysgrif St John Cynllun Achubwr Bywyd Ifanc - Gwobr Iau o Bernadette Davies o St John.

Congratulations to the children who were  the Young Lifesavers -Junior award from Bernadette Davies St John Cymru - Wales . Well done to you all on gaining  important life skills.