Home Page

Cwis Llyfrau - Book Quiz

Llongyfarchiadau MAWR i'r timoedd Cwis Llyfrau.

Sgoriodd tim Bl3&4 a thim Bl5&6 yn fwy nag unrhyw ysgol arall yng Nghaerdydd am yr adran actio a dehongli llyfr.

 

A big CONGRATULATIONS to the Book Quiz teams.

Both the Yr3&4 team and the Yr 5&6 team scored the highest marks out of all Cardiff schools for the acting and interpretation part of the competition.