Home Page

Clybiau yn dechrau yr wythnos hon / Clubs starting this week

Bydd clybiau yn dechrau yr wythnos hon ac yn rhedeg o 3:30-4:30yh. Mae pob un ar agor i flynyddoedd 3-6. Mae clwb yr Urdd ar agor i Flynyddoedd 2-6 gyda tal o £1 i'r Urdd yn wythnosol.

 

Nos Fawrth

Rygbi - Mr D Rees a Mr G Pritchard

Pel Rwyd - Miss I Williams a Miss A Armytage

Coginio - Miss Cotton - Blwyddyn 4 yn unig - dyddiad dechrau i'w gadarnhau

 

Nos Fercher

Rhedeg - Miss I Williams a Mrs A Williams

Celf - Mrs R McConnell

 

Nos Iau

Pel droed - Mr M Hopkins a Mr H Darch

Urdd - amryw o athrawon. 

 

Clubs are starting this week and run from 3:30-4:30pm. All clubs are open to Years 3-6. Urdd club is open to years 2-6 with a charge of £1 payable to the Urdd weekly. 

 

Tuesday

Rugby - Mr D Rees a Mr G Pritchard

Netball - Miss I Williams a Miss A Armytage

Cookery - Miss S Cotton - open to Year 4 only - start date to be confirmed.

 

Wednesday 

Running - Miss I Williams a Mrs A Williams

Art - Mrs R McConnell

 

Thursday

Football - Mr M Hopkins a Mr H Darch

Urdd - various teachers