Home Page

Clybiau tymor yr Haf/ Summer term clubs

Clybiau tymor yr Haf.
Dydd Llun: Arweinwyr Chwaraeon (Blwyddyn 6)
Dydd Mawrth: Hwyl yn yr Haul, Codio, coginio (Blwyddyn 4) Mr Crealock (Blwyddyn 2) Gwaith Cartref (Blwyddyn 6-dechrau 26/4/16)
Dydd Mercher: dim clybiau
Dydd Iau: Urdd, Celf, Cymorth Cyntaf (Blynyddoedd 5&6)
 
Summer Term clubs
Monday: Sports Leaders (Year 6)
Tuesday: Fun in the sun, Coding, Cookery (Year 4) Mr Crealock (Year 2) Homework (Year 6-starting 26/4/16)
Wednesday: no clubs
Thursday: Urdd, Art, First Aid (Years 5&6)