Home Page

Bore da! Mae’r cyflenwad dŵr wedi ei atgyweirio dros nos felly bydd yr ysgol ar agor fel arfer heddiw, dydd Gwener 12/05/23. Good morning! The water supply has been restored overnight therefore school will be open as normal today, Friday 12/05/23.