Home Page

Bore Coffi / Coffee Morning

Rhieni Dosbarth Derbyn cofiwch ein bore coffi ar ddydd Mawrth 8fed NEU dydd Mercher 9fed o Dachwedd, 9:30 - 10:15yb.

Reception parents - remember our coffee morning on Tuesday 8th OR Wednesday 9th November from 9:30-10:15am.