Home Page

Blwyddyn 4 yn nofio / Year 4 swimming

Bydd Bl 4 yn nofio o ddydd Llun 06/02/17 pob bore hyd 17/02/17. Byddwn yn cerdded i'r pwll felly bydd angen cot law ac esgidiau addas, dillad nofio a thywel. Byddwn yn ôl yn yr ysgol erbyn cinio.

Y4 will be swimming every morning from Monday 06/02/17 to 17/02/17. They will be walking to the pool so will need a rain coat and appropriate footwear, swim suit and towel. We will be back in time for food at lunch time.