Home Page

Ash Randall

Bydd gwledd i’r disgyblion dydd Llun 23ain Fai wrth i Ash Randall, cyn-ddisgybl a pheldroediwr dull rhydd, ddychwelyd i arddangos ei sgiliau.

 

Pupils are in for a treat on Monday 23rd May as Ash Randall, ex pupil and freestyling footballer returns to show us his skills.

www.ashfreestyle.com