Home Page

Clybiau Allgyrsiol / After-school clubs 2020

Nos Fawrth / Tuesday

 

Clwb Technoleg Gwybodaeth / ICT Club - 3:30-4:30 - Blynyddoedd / Years 3-6

 

Nos Fercher / Wednesday

 

Clwb aml-chwaraeon / Multisports - 3:30-4:30 - Blynyddoedd / Years 2-6

 

Nos Iau / Thursday

 

Clwb yr Urdd - 3:15-4:15  Blynyddoedd / Years 1 a 2

 

Clwb Dinas Caerdydd / Cardiff City Club - 3:15-4:15 - Blynyddoedd /Years 2- 6

 

Mae'n hanfodol eich bod wedi cofrestru enw eich plentyn ar gyfer y clybiau uchod gan gysylltu gyda'r ysgol. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

 

You will need to register your child's name for the above clubs. You can do this by contacting the school. Thanks for your continued support.