Home Page

Blwyddyn 4 - Collen

Athrawes - Mrs M Davies

Ni yw'r Doethion (Yellow Submarine) (1).mp3

Doethion (Yellow Submarine)

 

Ni yw’r Doethion ddaeth o bell,

Yn y dwyrain rym yn byw;

Ac wrth edrych tua’r nef

Gwelsom arwydd clir gan Dduw.

 

Yr oedd seren uwch ein pen

Yn ein harwain tua’r dref;

Ceisio Brenin yw ein nod,

Ac wrth ddilyn, gwelwn Ef!

 

Cytgan

Ni yw’r Doethion sy’n mynd i Fethlehem!

Mynd i Fethlehem! Mynd i Fethlehem!

Ni yw’r Doethion sy’n mynd i Fethlehem!

Mynd i Fethlehem! Mynd i Fethlehem!

 

Wedi darllen llyfrau lu

Gwyddom oll am Fab y Nef;

Clywch yr utgyrn nefol fry –

 

(Utgyrn)

Cytgan

 

Dacw’r seren fry uwchben,

Dyma golau gorau’r nef;

Ac wrth ddilyn seren wen

Cawn ein harwain ato Ef!

 

Cytgan