Home Page

Staff yr Ysgol 2018-19

Mrs Carys Prytherch

Pennaeth/ Headteacher

Mr Dewi Rees

Dirprwy Bennaeth/

Deputy Headteacher

Mrs Fran Davies

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Leader

Athrawes Dosbarth 1 Derwen/

1 Derwen Class Teacher

Mr Huw Darch

Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 Dros Dro/ Acting Key Stage 2 Leader

Athro Dosbarth 3 Ffawydden/ 3 Ffawydden Class Teacher

Mrs Sam Brookfield

Athrawes Dosbarth Derbyn Ywen / Derbyn Ywen Class Teacher

Mrs Aimee Meyer

Athrawes Dosbarth Derbyn Bedwen/ Derbyn Bedwen Class Teacher

Miss Manon Davies

Athrawes Dosbarth 1/2 Onnen /

1/2 Onnen Class Teacher

Mrs Claire Tynan

Athrawes Dosbarth 2 Celynen /

2 Celynen Class Teacher

Mrs Rebecca McConnell

Athrawes Dosbarth 3 Collen /

3 Collen Class Teacher

Mrs Nia Norman

Athrawes Dosbarth 4 Helygen /

4 Helygen Class Teacher

Mrs Non Rivers/ Mr Llyr Huw

Athrawon Dosbarth 4 Gwernen/

4 Gwernen Class Teachers

Miss Sara Cotton

Athrawes Dosbarth 5 Castanwydden / 5 Castanwydden Class Teacher

Miss Sara Edwards

Athrawes Dosbarth 5/6 Sycamorwydden /

5 /6 Sycamorwydden Class Teacher

Mr Alun Evans

Athro y GAA/ SRB Teacher

  Mr Mel Hopkins

  Athro CPA/Dosbarth 1 Derwen /

  PPA/1 Derwen Class Teacher 

 Miss Michaela Crocker   HLTA

Mrs Rhian Salisbury

Cynorthwy-ydd yn y GAA/ SRB Teaching Assistant

Mrs Jade James

Cynorthwy-ydd yn y GAA/ SRB Teaching Assistant

Mrs Catrin Kemp

Cynorthwy-ydd yn y GAA/ SRB Teaching Assistant

Mr Gareth Roberts

Ymyrraethau CA2 / KS2 Interventions

Miss Jessica Murphy

Ymyrraethau CA2/ KS2 Interventions

Miss Carly Bishop

Cynorthwy-ydd / Teaching Assistant

  Miss Katie Sheehan  Cynorthwy-ydd CA2 / KS2 Teaching  Assistant

Miss Becca Evans

Ymyrraethau Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Interventions

Miss Hayley Rees

Cynorthwy-ydd Derwen/ Derwen Class Teaching Assistant

Miss Lauren Williams

Cynorthwy-ydd Ywen/ Ywen Class Teaching Assistant

Mrs Jess Jakab

Cynorthwy-ydd Bedwen / Bedwen Class Teaching Assistant

Mrs Amanda Impey

Cynorthwy-ydd Blwyddyn 2/ Year 2 Teaching Assistant

Mrs Cerys Isaacs

Cynorthwy-ydd Blwyddyn 1/2/ Year 1/2 Teaching Assistant