Home Page

Staff 2020-21

Staff yr Ysgol / School Staff

2021-22

 

Mrs Carys Prytherch - Pennaeth / Headteacher.

Mr Dewi Rees - Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher.

Mrs Laura Casey - CADY / ALNCo.

 

Miss Natalie Owen - Gweinyddwr / Administrator.

Miss Kelly Page - Gweinyddwr / Administrator.

 

Mrs Elin Jones - Athro/ Teacher 5/6 Masarnen

Miss Sara Cotton - Athro / Teacher - 5/6 Castanwydden

Miss Sara Edwards - Athro / Teacher - 5/6 Sycamorwydden.

 

Mrs Nia Norman - Athro/ Teacher - 3 / 4 Helygen.

Miss Manon Davies - Athro / Teacher - 3 / 4  Collen.

Mr Emyr John - Athro / Teacher 3 / 4 Gwernen

 

Mrs Fran Davies - Arweinydd y CS / Foundation Phase Leader. Athrawes / Teacher 1/2   Derwen.

Mrs Claire Tynan - Athro / Teacher - 2 Onnen

Miss Elin Coles - Athro / Teacher - D/ 1 Bedwen

Mrs Aimee Meyer - Athrawes / Teacher - Derbyn / Reception Ywen

 

Mrs Non Rivers - Athro / Teacher -  CPA

Mr Alun Evans - Athro / Teacher - CPA + Y Cwtch

 

Miss Jessica Murphy - Uwch gynorthwy-ydd dysgu / HLTA - Y Cwtch

 

 

Mrs Cerys Isaacs - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant

Miss Bethan Fox- Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Danielle Coughlin - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mrs Amanda Impey - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant

Mrs Danielle Coughlin - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Non Pyrs - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Katie Sheehan - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Carly Bishop - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant  

Mrs Jess Jakab - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Gwen Parker - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mr Gareth Roberts - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Jessica Murphy - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Hayley Rees - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Lauren Williams - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mrs Jade James - Cynorthwy-ydd dysgu  / Teaching Assistant 

Mrs Catrin Kemp - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mrs Sarah DuCroq-Slip - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mr Gareth Marshall - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant