Home Page

Staff 2019-20

Staff yr Ysgol / School Staff

2019-20

 

Mrs Carys Prytherch - Pennaeth / Headteacher.

Mr Dewi Rees - Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher.

Mrs Laura Casey - CADY / ALNCo.

 

Miss Natalie Owen - Gweinyddwr / Administrator.

Miss Kelly Page - Gweinyddwr / Administrator.

 

Mr Huw Darch - Arweinydd CA2 / KS2 Leader. Athro / Teacher - 6 Masarnen.

Miss Sara Edwards - Athrawes / Teacher - 5/6 Sycamorwydden.

Miss Sara Cotton - Athrawes / Teacher - 5 Castanwydden

Mrs Non Rivers / Mr Llyr Huw - Athrawon/ Teachers - 4 Gwernen

Mrs Nia Norman - Athrawes/ Teacher - 4 Helygen.

Mrs Becky McConnell - Athrawes / Teacher - 3 Collen

Miss Izzy Hughes - Athrawes / Teacher - 3 Ffawydden

 

Mrs Fran Davies - Arweinydd y CS / Foundation Phase Leader. Athrawes / Teacher 1 Derwen.

Mrs Sam Brookfield - Athrawes / Teacher - Derbyn / Reception Bedwen.

Mrs Aimee Meyer - Athrawes / Teacher - Derbyn / Reception Ywen.

Miss Manon Davies - Athrawes / Teacher - 1/2 Onnen.

Mrs Claire Tynan - Athrawes / Teacher - 2 Celynnen.

Mr Emyr John - Athro / Teacher.

 

Miss Michaela Crocker - Uwch gynorthwy-ydd dysgu / HLTA.

Miss Jess Jakab - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant - Derbyn / Reception Ywen.

Miss Lauren Williams - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant - Derbyn / Reception Bedwen.

Miss Hayley Rees - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant - 1 Derwen.

Mrs Cerys Isaacs - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant - 1/2 Onnen.

Mrs Amanda Impey - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant - 2 Celynnen.

Miss Carly Bishop - Cynorthwy-ydd dysgu CS/ Teaching Assistant FP 

 

Mr Gareth Roberts - Ymyrraethau CA2 / KS2 Interventions

Miss Jessica Murphy - Ymyrraethau CA2 / KS2 Interventions

Miss Katie Sheehan - Cynorthwy-ydd dysgu CA2 / Teaching Assistant KS2

 

Mr Alun Evans - Athro / Teacher - GAA / SRB

Mrs Rhian Salisbury - Cynorthwy-ydd dysgu GAA/ Teaching Assistant SRB

Mrs Jade James - Cynorthwy-ydd dysgu GAA / Teaching Assistant SRB

Mrs Catrin Kemp - Cynorthwy-ydd dysgu GAA/ Teaching Assistant SRB