Home Page

Staff 2020-21

Staff yr Ysgol / School Staff

2020-21

 

Mrs Carys Prytherch - Pennaeth / Headteacher.

Mr Dewi Rees - Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher.

Mrs Laura Casey - CADY / ALNCo.

 

Miss Natalie Owen - Gweinyddwr / Administrator.

Miss Kelly Page - Gweinyddwr / Administrator.

 

Mr Emyr John - Athro / Teacher 5/6 Masarnen

Miss Sara Cotton - Athro / Teacher - 5/6 Castanwydden

Miss Sara Edwards - Athro / Teacher - 5 Sycamorwydden.

Mr Huw Darch - Arweinydd CA2 / KS2 Leader. Athro / Teacher - 3/4  Gwernen.

Mrs Nia Norman - Athro/ Teacher - 3 / 4 Helygen.

Mrs Claire Tynan - Athro / Teacher - 3 / 4  Collen.

Mr Alun Evans - Athro / Teacher Y Cwtch a CPA

 

Mrs Fran Davies - Arweinydd y CS / Foundation Phase Leader. Athrawes / Teacher 1/2   Derwen.

Mrs Sam Brookfield - Athrawes / Teacher - 1 / 2 Bedwen

Miss Manon Davies - Athrawes / Teacher - 1/2 Onnen.

Mrs Aimee Meyer - Athrawes / Teacher - Derbyn / Reception Ywen

 

Mrs Becky McConnell - Athro / Teacher -  CPA

Mrs Non Rivers - Athro cefnogol 3 / 4 (0.6)

Mrs Elin Jones Athro CPA/ Derwen (0.6)

 

Miss Michaela Crocker - Uwch gynorthwy-ydd dysgu / HLTA.

Miss Hannah Munkley- Cynorthwy-ydd dysgu / Classroom Assistant - Derbyn / Reception Ywen.

Mrs Cerys Isaacs - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant - 1/2 Onnen.

Mrs Amanda Impey - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant - 1 / 2 Derwen

Mrs Danielle Coughlin - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant - 1 / 2 Bedwen

Miss Carly Bishop - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant  

Mr Gareth Roberts - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Miss Jessica Murphy - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mrs Rhian Salisbury - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mrs Jade James - Cynorthwy-ydd dysgu  / Teaching Assistant 

Mrs Catrin Kemp - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mrs Sarah DuCroq-Slip - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant 

Mr Gareth Marshall - Cynorthwy-ydd dysgu / Teaching Assistant