Home Page

Masarnen 5/6J

Helo a chroeso i ddosbarth Masarnen.

Mr John sy’n dysgu’r dosbarth a Mr Marshall sy’n ein helpu. Mae hi wedi bod yn hyfryd croesawu pawb yn ol i’r ysgol unwaith eto.

Ein thema y tymor hwn yw Cydraddoldeb. Byddwn yn edrych ar agweddau o fywyd a chymdeithas fel Mae Bywydau Duon o Bwys, LHDT+, Hawliau Plant ayyb.

Ymarfer Corff

Mae Ymarfer Corff ar Ddydd Mawrth a Dydd Mercher. Mae angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad Ymarfer Corff.

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod yn wythnosol ar Google Classrooms – Masarnen.

 

Hello and welcome to Masarnen.

Mr John is the class teacher supported by Mr Marshall. It’s been lovely to welcome the children back to school once again.

Our theme this term will be Equality. We will be learning about differing aspects of life and society including Black Lives Matter, LGBT+, Children’s Rights etc.

PE

PE will be on a Tuesday and a Wednesday and. The children need to come to school in their PE kit.

Homework

Homework will be set each week on Google Classrooms – Masarnen.