Home Page

Gwernen 3/4D

Tymor yr Hydref yn Blwyddyn 3 a 4 /  Autumn Term in Year 3 and 4

 

Gwernen : Mr Darch a Mr Roberts

 

Croeso nol i chi gyd! Rydw i mor gyffrous i ddysgu chi gyd eleni!

 

Ein thema'r tymor hwn yw trafnidiaeth. Byddwn yn edrych ar sut mae trafnidiaeth wedi newid yng Nghaerdydd, ac astudio'r lon seiclo newydd i'r ddinas a'r trenau electrig.

 

Ymarfer Corff

Dydd Mawrth (tu fewn) Dydd Iau (tu allan)

 

Bydd angen i'r plant dod i'r ysgol yn ei chit ymarfer corff ar ddydd Mawrth ac Iau. Mae angen gwisgo dillad addas ar gyfer y ddwy sesiwn. Bydd angen trowsus ymarfer corff hir/siorts du, crys-t gwyn ac esgidiau rhedeg a hoodie/siwmper ysgol.  Dim citiau pêl-droed.

 

Gwaith Cartref

Mi fydd gwaith cartref ar wefan yr ysgol yn wythnosol. Bydd gwaith cartref yn cael ei osod bob wythnos. Bydd prawf sillafu a phrofion Rhifau Rhagorol Curwch Hwn ac Ewch Amdani yn digwydd pob dydd Gwener. Bydd llyfrau darllen yn dod adref yn wythnosol, disgwylir eu dychwelyd i'r ysgol yr wythnos ganlynol.

 

Eleni rydym am gychwyn bwydlen gwaith cartref pob tymor. Mwy o wybodaeth i ddilyn!

 

 

 

Welcome back to everyone! I can't wait to get to know you all and to teach you this year! 

 

Our theme this term is Transport. We will be learning about how transport has changed in Cardiff and how the new cycling lanes will change the City, along with electrifying the railway.

 

P.E.

Tuesday (inside), Thursday (outside)

Your child will need to come to school in their P.E kit on these days. Please ensure your child has appropriate clothing on these days.  Your child will need black short/joggers a white t-shirt and trainers. They'll need to wear a school hoodie or jumper.  No football or gymnastic kits please.

 

Homework

Homework will be loaded onto this website each week. There will be a spelling and Big Maths Beat That and CLIC test every Friday. Reading books will be sent home each week, please return these the following week.

 

This year we will be launching a  half termly homework menu for each year.  More information to follow!

 

 

 

Diolch / Thank You

 

Mr Darch