Home Page

Derbyn/Reception

Croeso i’r Dosbarth Derbyn 

 

Athrawon y Dosbarth Derbyn yw Mrs Brookfield a Mrs Meyer, ac rydym yn lwcus iawn o gael help Mrs Jakab a Miss Cochlin. Rydym yn cael llawer o hwyl a sbri yn y Dosbarth Derbyn ac yn mwynhau siarad Cymraeg!

 

Ein thema ni hyd at hanner tymor yw ‘Deinosoriaid’, thema bydd yn datblygu'r meysydd dysgu i gyd.

 

Yn y dosbarth Derbyn bydd y plant yn cael y cyfleoedd i ddod yn ddysgwyr mwy annibynnol ac yn mwynhau ymchwilio a darganfod mwy am y byd a bywyd o’u cwmpas gyda chwilfrydedd.

 

Bob tymor rydym yn edrych ar y tywydd a’r newidiadau tymhorol gan ganolbwyntio'r tymor hwn ar y Gwanwyn. Byddwn yn ddiolchgar pe bae chi’n tynnu sylw eich plant at y newidiadau hyn yn eich ardal leol.

 

Ymarfer Corff

  • Dosbarth Mrs Brookfield - Dydd Mawrth (Neuadd) Dydd Iau (Tu-allan)
  • Dosbarth Mrs Meyer - Dydd Mercher (Tu-allan) Dydd Iau (Neuadd)

Mae angen joggers neu siorts, crys-t gwyn ac esgidiau rhedeg.

 

 

Welcome to our Reception Class

 

Mrs Brookfield and Mrs Meyer are the Reception class teachers, and we are lucky enough to have Mrs Jakab and Miss Cochlin to help us too. We’re a happy and busy class, who enjoy speaking Welsh! 

 

Our topic until half term is ‘Dinosaurs' and we will cover all learning areas.

 

We aim in the Reception class to encourage the children to become increasingly independent children and learners, and to develop their skills in exploring and discovering life and the world around them enthusiastically.

 

Each term we look at the weather and seasonal changes, concentrating this term on Spring. We would be grateful if you could draw your child’s attention to seasonal changes in your local area.

 

 

Physical Education

  • Mrs Brookfield's class - Tuesday (Indoors) Thursday (Outdoors)
  • Mrs Meyer's class - Wednesday (Outdoors) Thursday (Indoors)

Please provide your child with black joggers or shorts, white t-shirt and trainers.

 

Gwefannau Defnyddiol/ Useful Websites

http://www.s4c.cymru/cyw/cy/   neu/or   http://www.s4c.cymru/cyw/en/

http://www.bbc.co.uk/cymru/dysgu/cynradd/

 

Apiau defnyddiol / Useful Apps

  • tric a chlic
  • betsan a roco
  • cyw
  • llythrennau
  • rhifau

 

Diolch yn fawr,

 

Mrs Brookfield a Mrs Meyer