Home Page

Collen 3/4T

Tymor yr Hydref Blwyddyn 3 a 4 / Autumn Term Year 3 and 4

 

Collen: Mrs Tynan

 

Croeso nôl i bawb!  Mae'n hyfryd eich gweld yn yr ysgol unwaith eto!

 

Ein thema'r tymor yma yw trafnidiaeth. Byddwn yn edrych ar sut mae trafnidiaeth wedi newid yng Nghaerdydd dros y blynyddoedd, ac ymchwilio sut mae teithio'n gynaliadwy yng Nghaerdydd e.e. beic neu drên electrig.

 

Ymarfer Corff

Dydd Mawrth (tu allan) / Dydd Iau (tu fewn)

Bydd angen i'r plant dod i'r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff ar ddydd Llun a dydd Mercher. Mae angen gwisgo dillad addas ar gyfer y ddwy sesiwn. Bydd angen trowsus ymarfer corff hir/siorts du, crys-t gwyn ac esgidiau rhedeg a siwmper/hoodie ysgol.  Dim citiau pêl-droed.

 

Gwaith Cartref

Mi fydd gwaith cartref ar wefan yr ysgol a Google Classrooms yn wythnosol. Bydd gwaith cartref yn cael ei osod bob wythnos. Bydd prawf sillafu a phrofion Rhifau Rhagorol yn digwydd pob dydd Gwener. Bydd llyfrau darllen yn dod adref yn wythnosol, disgwylir eu dychwelyd i'r ysgol yr wythnos ganlynol.

 

Eleni rydym am gychwyn bwydlen gwaith cartref pob tymor. Mwy o wybodaeth i ddilyn!

 

Welcome back to everyone! It's great to see you all back in school once again! 

 

Our theme this term is Transport. We will be researching how transport has developed in Cardiff over the years and look at how Cardiff is making travel more sustainable by creating new cycle lanes and electrifying the railway.

 

P.E.

Tuesday (outside), Thursday (inside)

Your child will need to come to school in their P.E kit on these days. Please ensure your child has appropriate clothing.  Your child will need black short/joggers, a white t-shirt and trainers. They will also need to wear a school hoodie or jumper.  No football or gymnastic kits please.

 

Homework

Homework will be posted on the website and Google Classrooms each week. There will be a spelling test and Big Maths Beat That and CLIC tests every Friday. Reading books will be sent home each week, please return these the following week.

 

This year we will be launching a  half termly homework menu for each year group.  More information to follow!

 

Diolch / Thank You

 

Mrs Tynan